Wszystkie drogi prowadzą do…obory

Młodzież hodowlana wcześniej, czy później trafia do budynku docelowego, jakim jest obora dla krów mlecznych. Niezależnie od odległości, jaką muszą pokonać zwierzęta, ważne aby odbyło się to bezpiecznie i możliwie bezstresowo. Jałowice często odchowywane są w innym budynku niż obora…

Krowa się poci – spada pH w żwaczu

  Kwasica żwacza jest bardzo groźnym schorzeniem metabolicznym, które przynosi znaczne straty ekonomiczne. W miesiącach letnich obserwowany jest w stadach krów mlecznych podwyższone ryzyko występowania kwasicy żwacza. Powodem takiego stanu rzeczy jest nadmierne przesychanie paszy na stole paszowym – co…

Translate »